Home

Op 13 november vond de eerste bijeenkomst plaats van The New Dutch. Op deze bijeenkomst verkenden we de rol die de banken kunnen nemen bij het versterken van de BV Nederland, met een groeiend belang van innovatie en startups. Onze ambitie blijft om Nederland een prominente plek in de wereld te geven voor innovatie, wij willen Nederland een internationaal erkend hot-bed voor innovatie maken, met een dynamisch startup ecosysteem. Graag willen we je uitnodigen voor een vervolg hierop, op 10 juni van 9:00 uur tot 13:00 uur.

Locatie:

Het event wordt gehouden bij Gustafson, een pop-up café-restaurant in het Westerpark.
Adres: Westergasfabriek | Haarlemmerweg 8a | 1014 BE Amsterdam

Deze bijeenkomst gaan we, mede geïnspireerd door ZKH Prins Constantijn, concreet zaken uitwerken waarmee banken startups kunnen helpen.
Bij de vorige sessie zijn er veel ideeën gedeeld om banken bij te laten dragen aan het succes van startups. Een aantal  willen we graag nader uitwerken. De meest genoemde zijn:

  1. Brede ondersteuning van startups / kennisuitwisseling / netwerk openstellen
  2. Investeringsfonds voor startups
  3. Procurement processen bij corporates aanpakken
  4. Independer voor financiële diensten
  5. Open data / bank als platform

We willen bij deze vervolg bijeenkomst de mouwen echt opstropen! Het is niet altijd gemakkelijk zaken concreet te maken en te zorgen dat er iets gaat gebeuren, zeker als er veel partijen betrokken zijn. Toch hebben we de ambitie dat nu wel te doen, door met elkaar de stappen helder te maken en te benoemen. De grote vraag is nu, waar beginnen we mee?
We iedereen de bijgevoegde poll in te vullen, zodat we duidelijk prioriteit kunnen aanbrengen. De questionnaire (kost max 5 minuten): http://goo.gl/forms/TKVS4GedoK
De keuze van de uiteindelijke onderwerpen laten we voor het evenement weten. We kijken ernaar uit met jullie samen te werken!

ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Triodos Bank.

cropped-The-New-Dutch.png

Tweets